Start >
 

Nota prawna i Polityka Prywatności

Ważne!
Prosimy uważnie przeczytać niniejszą notę prawną przed skorzystaniem ze stron portalu pieluszki.pl.

§ 1
1. Właścicielem portalu internetowego pieluszki.pl, zwanej dalej "Portalem" jest firma GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K.; ul. Wita Stwosza 24A, 02-661 Warszawa. działająca na zlecenie firmy Kimberly-Clark Sp. z o. o. Firmą posiadającą wszelkie prawa do całej zawartości informacji w formie plików tekstowych, graficznych znajdujących się na stronie oraz innych materiałów, takich jak nazwy, znaki towarowe i loga, jest GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K.
2. Cała zawartość informacji znajdujących się na Portalu jest chroniona prawem, w szczególności prawem autorskim, a jej bezprawne wykorzystanie jest zagrożone pod groźbą sankcji karnej polskiego prawa.
3. Żadna z informacji zawartych w Portalu nie upoważnia, ani nie daje prawa do wykorzystania w jakichkolwiek sposób informacji i materiałów pojawiających się w portalu, bez pisemnej zgody firmy GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K.

§ 2
1. Portal pieluszki.pl został stworzony w celach informacyjnych, poradnikowych i rozrywkowych.
2. Bez ograniczeń jest dostępny jedynie w celach niekomercyjnych. Korzystający z portalu do użytku prywatnego mogą drukować kopie stron Portalu, przechowywać dane ze stron na prywatnych komputerach oraz umieszczać hipertekstowe linki do Portalu w swoich dokumentach, z wyłączeniem ust. 1 § 3

§ 3
1. Zabronione jest:
a. kopiowanie,
b. modyfikowanie,
c. przekazywanie
d. dystrybuowanie
informacji znajdujących się na Portalu bez uprzedniej pisemnej zgody wydanej przez firmę GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K., jak również wykorzystywanie w niezgodny z prawem albo z zamiarem naruszającym prawo lub godzącym w prawa firmy GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K.

§ 4
1. GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność informacji zamieszczonych na portalu oraz nie udziela żadnych gwarancji dotyczących dokładności, i kompletności informacji zawartych w Portalu.
2. Firma GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K. nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie czy pośrednie skutki i szkody powstałe w wyniku dostępu do lub wykorzystania treści zawartych w Portalu.
3. Informacje zawarte w Portalu mają charakter ogólny i mogą odbiegać od stanu faktycznego zaistniałego w indywidualnych przypadkach.
4. Redakcja nie odpowiada na maile z prośbą o próbki.

§ 5
Informacje dotyczące produktów lub usług, jak również porady i artykuły prezentowane w Portalu obowiązują wyłącznie terytorium Polski.

§ 6
Wszelkie dane osobowe udostępniane na stronach Portalu przez użytkowników są przechowywane i wykorzystywane przez firmę GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K. zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie poniżej.

§ 7
1. Firma GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K. zastrzega sobie wyłączne prawo do monitorowania i usuwania komentarzy zamieszczanych na stronach Portalu przez użytkowników oraz do zmiany informacji.
2. Firma GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K. zastrzega sobie wyłączne prawo do ograniczania dostępności do stron Portalu bez wcześniejszego powiadomienia.
3. Firma GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K. nie gwarantuje też stałego bezproblemowego dostępu do Portalu ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron połączonych z Portalem przy pomocy innych linków.


§ 8
Firma GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K. ma prawo w dowolnym momencie zweryfikować treść niniejszej noty prawnej. Dalsze korzystanie z portalu po zmianach oznacza zgodę na wprowadzone zmiany.

§ 9
Korzystając z niniejszej strony wyrażają Państwo zgodę na przedstawione powyżej zasady korzystania z Portalu. Jeśli się Państwo z nimi nie zgadzają, prosimy nie korzystać z Portalu.


Zasady Polityki Prywatności

1. Firma GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K. w pełni respektuje konstytucyjne prawo do prywatności i ochrony danych osobowych wszystkich korzystających z Portalu, zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, a w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
2. Podstawowym powodem, dla którego firma GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K. gromadzi dane osobowe jest dbałość o satysfakcję i zadowolenie naszych klientów poprzez zapewnienie im najlepszej z możliwych jakości usług.

3. Zgromadzone dane osobowe (takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres poczty elektronicznej) podlegają starannej ochronie i nie są w żadnej formie udostępniane osobom trzecim. Dokładamy wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy, jak najwyższy stopień bezpieczeństwa.

4. Nie zbieramy żadnych danych umożliwiających personalną identyfikację użytkowników portalu, co oznacza, że udostępnianie takich danych jest dobrowolne i w żaden sposób nie wpływa na możliwości korzystania z portalu. Podanie szczegółowych danych jest wymagane jedynie w przypadku dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie newslettera, lub w formularzach rejestracyjnych konkursów oraz forum dyskusyjnego.

5. Portal korzysta z technologii tzw. cookies, czyli niewielkich plików informacyjnych, przechowywanych w komputerach użytkowników przez ich przeglądarki internetowe. Po otwarciu strony portalu, cookies informują nas, czy dany użytkownik już wcześniej korzystał z portalu, czy jest tu po raz pierwszy. Cookies nie gromadzą żadnych prywatnych informacji na temat użytkowników Portalu nie ułatwiają kontaktu z użytkownikami, ani też nie umożliwiają zdobywania informacji przechowywanych na ich komputerach. Cookies są używane tylko i wyłącznie w celu rozpoznania, które z części Portalu cieszą się największym zainteresowaniem tak, aby zawierał on tylko poszukiwane i wartościowe informacje.

6. Portal pieluszki.pl może zawierać linki do stron innych firm i organizacji. Firma GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K. nie ma żadnego wpływu na zasady polityki prywatności obowiązujące na tych innych stronach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie.

7. Jeśli w przyszłości niniejsze zasady polityki prywatność obowiązujące w portalu ulegną zmianie, informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronach Portalu tak, aby nasi użytkownicy byli zawsze świadomi, w jakich okolicznościach i jakie informacje zbieramy oraz jak je wykorzystujemy.

8. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych zasad polityki prywatności przyjętych przez firmę GRASP GROUP Sp. z o.o. Sp. K. i obowiązujących na stronach Portalu lub jeśli chcą Państwo mieć wgląd w swoje dane osobowe, prosimy o kontakt z nami: redakcja@pieluszki.pl ; Redakcja portalu PIELUSZKI.PL; ul. Wita Stwosza 24A; 02-661 Warszawa