Start > Odcinek 7 > Artykuł
 
Psychologiczne aspekty porodu

Mówiąc o porodzie fizjologicznym nie wolno nam ignorować znaczenia psychicznej, emocjonalnej czy duchowej strony tego wydarzenia, gdyż każdy z tych czynników może w istotny sposób wpłynąć na jego przebieg – zaburzyć lub wyhamować fizjologiczny proces narodzin dziecka.

Należy pamiętać, że zjawiska psychiczne są integralnym składnikiem procesów fizjologicznych człowieka, kontrolowanych przez ośrodkowy układ nerwowy. Jest jeszcze drugi ważny powód, dla którego warto zająć się stroną emocjonalną kobiety podczas porodu. A mianowicie, rodząca bardzo szybko zapomina o bólu fizycznym spowodowanym rozciąganiem się ciała, ale psychiczne zranienia i negatywne emocje związane z porodem na długo zostaną w jej pamięci.

Z fizjologicznego punktu widzenia poród jest procesem niejako „wydalenia” dziecka na zewnątrz. A jak wiadomo, w takim procesie niezbędna jest praca zwieraczy. W przypadku porodu najbardziej intensywnie pracują zwieracze szyjki macicy i pochwy (mniej zwieracz odbytu). Każdy człowiek, aby mógł swobodnie rozluźnić swoje zwieracze, musi mieć zapewnione odpowiednie warunki. Nie jesteśmy w stanie rozluźnić naszych zwieraczy na ulicy, w towarzystwie czy przy udziale obcych obserwatorów.

Ina May Gaskin, położna z USA, w swojej książce opisała „Podstawy prawa zwieraczy”. Zwieracze wydalające – szyjki macicy i pochwowe – najlepiej

  funkcjonują w atmosferze prywatności np. łazience czy sypialni, gdzie nie wolno przeszkadzać. Podczas otwierania się zwieraczy, nagle może nastąpić ich zamknięcie, gdy osoba zostanie zdenerwowana, przestraszona (wysoki poziom adrenaliny we krwi zahamowuje proces otwierania się zwieraczy), poniżona albo gdy skoncentruje się na sobie.

Stan rozluźnienia ust i szczęk jest powiązany ze zdolnością do pełnego otwarcia się szyjki macicy, pochwy i odbytu. Zwieracze nie otwierają się na zawołanie – ich pracą kieruje centralny układ nerwowy człowieka. Dopiero potem następuje zewnętrzny efekt ,wspomagany fizycznym naciskiem.

A więc jakie warunki muszą być spełnione, by rodząca w trakcie fizjologicznego porodu i silnej czynności skurczowej macicy mogła swobodnie otworzyć swoje zwieracze i urodzić dziecko? Przede wszystkim : - intymność, - poczucie bezpieczeństwa, - obecność życzliwych osób, - brak obserwatorów.

Akt porodowy można porównać do aktu seksualnego dwojga ludzi. Zarówno pierwsze, jak i drugie jest bardzo intymnym przeżyciem w życiu kobiety. Po to, by prawidłowo i bez przeszkód przebiegał proces „otwierania” się ciała kobiety, zarówno w jednym, jak i w drugim akcie niezbędne jest poczucie intymności, akceptacji i poczucie bezpieczeństwa. Pokoik porodowy, podobnie jak sypialnia, nie lubi obserwatorów.