Start > Odcinek 3 > Artykuł
 
Drugi okres porodu
Rozpoczyna się , kiedy szyjka macicy jest w pełni otwarta (na umownych 10 centymetrów). Dziecko schodzi w dół kanału rodnego, przechodzi przez miednicę i pochwę. I wreszcie jest! Teraz spokojnie może „wylądować” na brzuchu Mamy…
Drugi okres porodu u kobiety, która rodzi po raz pierwszy nie powinien trwać dłużej niż dwie godziny. Kobieta rodząca kolejne dziecko jest w stanie wyprzeć je w kilkanaście minut, choć zdarza się, że ten etap może trwać i godzinę.

Ruch w drugim okresie porodu
Twoja miednica kostna nie jest narządem statycznym. Jej kości pracują pod naporem rodzącego się dziecka. Dlatego warto, abyś podczas tego okresu porodu była w ciągłym ruchu, miała możliwość zmiany pozycji.
Ponieważ dziecko dopasowuje kształt swojej główki do miednicy matki, ważna jest tu nie tylko siła ciążenia - w dół, ale również ruchy rotacyjne, balansujące miednicą.
A więc – poruszanie się!
Dopiero w momencie, gdy pojawia się główka dziecka – musisz pozostać w jednej wybranej pozycji. W drugim okresie porodu ta pozycja powinna być:
  • korzystna dla dziecka (umożliwiać mu obroty wewnątrz)
  • efektywna czyli powodująca postęp porodu (obniżanie główki dziecka)
  • wygodna i bezpieczna dla matki

Główka rodzącego się dziecka ma największy obwód, a jej kości są najmniej podatne na ściskanie. Stąd przechodzenie główki dziecka przez kanał rodny jest najtrudniejsze. Jest to powolny i żmudny proces, wymagający od kobiety dużo cierpliwości i samozaparcia..
  Jaka pozycja?
Z doświadczeń szpitali, w których kobiety rodzą w wybranej przez siebie pozycji wynika, że najczęściej podczas „wypierania” dziecka przyjmują pozycję w klęku lub kuczną. Wtedy parcie jest instynktowne. Nawet jeśli kobieta nic nie wie o mechanizmach porodu, odruchowo czuje , że należy nabrać powietrza i wypychać dziecko w dół.
W wielu szpitalach położne jednak wciąż zalecają rodzącej wstrzymywać oddech i przeć. Jest to często podyktowane leżącą pozycją w trakcie porodu.
A wtedy kobieta nie ma tak silnej potrzeby parcia jak np. w pozycji kucznej.
Najważniejsze , aby podczas parcia cały „dół” ciała był rozluźniony tak, jak to tylko możliwe! Istotne jest, by nie napinać też „góry” czyli mięśni twarzy, ust i szczęk.
Istnieje bowiem silny związek między „górą” a „dołem”. Jedno oddziałuje na drugie…
Zapamiętaj! Wypieranie dziecka jest łatwiejsze, jeśli razem działają trzy siły:
  • parcia kobiety
  • skurczu macicy
  • grawitacji

Tyle teorii. Ale do dobrego przygotowania się do całego porodu nie wystarczą suche informacje, sama wiedza. Dlatego zapraszam na zajęcia do Szkoły Rodzenia, aby teorię „przećwiczyć” w praktyce , a potem jak najlepiej przenieść na własne doświadczenie.

Urszula Tataj - Puzyna